CLUBMEISTER 2018  Modified: Jürgen Linsberger Stock: Robin Riedmann (+bester Jugendlicher) 17,5T: Alexander Dachauer Jugendwertung 17,5: Johannes Petrik F1: Willi Schwarz Meisterschaftsranglisten